Καλωσορ?σατε στη La Prairie

Υπηρεσ?ε? Πελατ?ν

Για ερωτ?ματα ? βο?θεια, μην διστ?σετε να επικοινων?σετε μαζ? μα?. Ε?μαστε ανοιχτ? απ? Δευτ?ρα ω? Παρασκευ? απ? τι? 10 π.μ. μ?χρι τι? 5 μ.μ., εκτ?? εορτ?ν.

?ρε? επικοινων?α?
Δευτ?ρα ?ω? Παρασκευ? 10 π.μ. - 5 μ.μ.