ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στε?λτε μα? ?να σημε?ωμα

Π?? μπορο?με να σα? βοηθ?σουμε;

Στειλτε Μασ Ηλεκτρονικο Μηνυμα

Τηλ?φωνο

Καλ?στε μα? στο +30 210 2887509

ΤΥΠΟΣ

Για πληροφορ?ε? που αφορο?ν τον τ?πο-δημοσιογραφικ? αιτ?ματα, παρακαλο?με αποστε?λετε email: press@laprairie.com

Ευκαιρ?ε? καρι?ρα?

Εξερευν?στε τι? ευκαιρ?ε? καρι?ρα? που προσφ?ρουμε και ελ?τε στον κ?σμο τη? εταιρε?α? που προσφ?ρει την πιο πολυτελ? και υψηλ?? ποι?τητα? περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα?.

Ανακαλ?ψτε τι? θ?σει? εργασ?α? που προσφ?ρουμε