SKIN CAVIAR

LUXE EYE CREAM

ΚΡΕΜΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Εξερευν?στε με κ?λιση

Οφ?λη

Τα οφ?λη του χαβιαριο? ενισχ?ονται και μεγεθ?νονται.

Η επιδερμ?δα γ?ρω απ? τα μ?τια ανορθ?νεται και συσφ?γγεται, με αποτ?λεσμα την ολοκληρωτικ? της μεταμ?ρφωση.

Τα χαρακτηριστικ? ενισχ?ονται, συσφ?γγονται και τον?νονται, εν? μει?νεται το α?σθημα οιδ?ματος.

Η ευα?σθητη επιδερμ?δα των βλεφ?ρων ενυδατ?νεται βαθι?, χαρ?ζοντας α?σθηση απαρ?μιλλης ?νεσης.

Αυτ? η μοναδικ? εμπειρ?α των αισθ?σεων περιλαμβ?νει μια σ?γχρονη εκδοχ? του χαρακτηριστικο? αρ?ματος της συλλογ?ς Skin Caviar και μια μεταξ?νια υφ? που απλ?νεται και απορροφ?ται ε?κολα απ? την επιδερμ?δα.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Λεπτομ?ρειες προ??ντος

Ανανεωμ?νη με Caviar Premier, η Skin Caviar Luxe Eye Cream ε?ναι η επιτομ? τη? επιστ?μη? και τη? απ?λαυση? για τα μ?τια. Τα εξαιρετικ? οφ?λη αν?ρθωση? και σ?σφιξη? του Caviar Premier εμπλουτ?ζουν αυτ?ν την ισχυρ? σ?νθεση που στοχε?ει τα σημ?δια γ?ρανση? στην πιο ευα?σθητη περιοχ? του προσ?που: την απ?λεια σφριγηλ?τητα? και ελαστικ?τητα?, την εμφ?νιση λεπτ?ν γραμμ?ν και ρυτ?δων, την ξηρ?τητα και του? κ?κλου? κ?τω απ? τα μ?τια. Η πολυτελ?? αυτ? κρ?μα διεισδ?ει γρ?γορα και αφ?νει την επιδερμ?δα γ?ρω απ? τα μ?τια λε?α, σφριγηλ? και ιδια?τερα απαλ?.
Διαβ?στε περισσ?τερα

SKIN CAVIAR

LUXE EYE CREAM

ΚΡΕΜΑ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Details

http://www.zurfo.com/el-gr/luxe-eye-cream/95790-01252-02.html

Βρε?τε την ιδανικ? απ?χρωση

Οφ?λη

Τα οφ?λη του χαβιαριο? ενισχ?ονται και μεγεθ?νονται.

Η επιδερμ?δα γ?ρω απ? τα μ?τια ανορθ?νεται και συσφ?γγεται, με αποτ?λεσμα την ολοκληρωτικ? της μεταμ?ρφωση.

Τα χαρακτηριστικ? ενισχ?ονται, συσφ?γγονται και τον?νονται, εν? μει?νεται το α?σθημα οιδ?ματος.

Η ευα?σθητη επιδερμ?δα των βλεφ?ρων ενυδατ?νεται βαθι?, χαρ?ζοντας α?σθηση απαρ?μιλλης ?νεσης.

Αυτ? η μοναδικ? εμπειρ?α των αισθ?σεων περιλαμβ?νει μια σ?γχρονη εκδοχ? του χαρακτηριστικο? αρ?ματος της συλλογ?ς Skin Caviar και μια μεταξ?νια υφ? που απλ?νεται και απορροφ?ται ε?κολα απ? την επιδερμ?δα.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Λεπτομ?ρειες προ??ντος

Ανανεωμ?νη με Caviar Premier, η Skin Caviar Luxe Eye Cream ε?ναι η επιτομ? τη? επιστ?μη? και τη? απ?λαυση? για τα μ?τια. Τα εξαιρετικ? οφ?λη αν?ρθωση? και σ?σφιξη? του Caviar Premier εμπλουτ?ζουν αυτ?ν την ισχυρ? σ?νθεση που στοχε?ει τα σημ?δια γ?ρανση? στην πιο ευα?σθητη περιοχ? του προσ?που: την απ?λεια σφριγηλ?τητα? και ελαστικ?τητα?, την εμφ?νιση λεπτ?ν γραμμ?ν και ρυτ?δων, την ξηρ?τητα και του? κ?κλου? κ?τω απ? τα μ?τια. Η πολυτελ?? αυτ? κρ?μα διεισδ?ει γρ?γορα και αφ?νει την επιδερμ?δα γ?ρω απ? τα μ?τια λε?α, σφριγηλ? και ιδια?τερα απαλ?.
Διαβ?στε περισσ?τερα

Εφαρμογ?

Πρω? και βρ?δυ μετ? τον καθαρισμ? και την τονωτικ? λοσι?ν στο πρ?σωπο και τον ορ? για την περιοχ? των ματι?ν, εφαρμ?στε τη Skin Caviar Luxe Eye Cream. Τοποθετ?στε μια μικρ? ποσ?τητα στην ?κρη του δακτ?λου με την ασημ?νια σπ?τουλα που συνοδε?ει το προ??ν. Τοποθετ?στε στην περιοχ? κ?τω απ? τα μ?τια απ? την εσωτερικ? προς την εξωτερικ? γων?α και συνεχ?στε την εφαρμογ? προς τα π?νω, στο π?νω βλ?φαρο, απ? την εξωτερικ? προς την εσωτερικ? γων?α του ματιο?. Απλ?στε ταμποναριστ? στην περιοχ? των ματι?ν μ?χρι να απορροφηθε? απ? την επιδερμ?δα.

Διαβ?στε περισσ?τερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η καινοτ?μο? επιστ?μη χαβιαριο? τη? La Prairie ενισχ?ει το φυσικ? Εκχ?λισμα Χαβιαριο? με Μιμητικ? συστατικ? Χαβιαριο?. Το Caviar Premier ε?ναι το ισχυρ? αποτ?λεσμα αυτ?? τη? καταπληκτικ?? καινοτομ?α?. Χ?ρη στο Caviar Premier, αξιοποιο?νται για πρ?τη φορ? ?λε? οι δυνατ?τητε? που διαθ?τει το χαβι?ρι, ξεπερν?ντα? τα μ?χρι τ?ρα ?ρια απ?δοση?. Ανανεωμ?νη με αυτ?ν την καινο?ργια μορφ? χαβιαριο?, η Skin Caviar Luxe Eye Cream παρ?χει ασ?γκριτα, ορατ? αποτελ?σματα. Συνδυ?ζεται με το Αποκλειστικ? Κυτταρικ? Σ?μπλεγμα τη? La Prairie που χρησιμοποιε? εξελιγμ?νη βιοτεχνολογικ? ?ρευνα για να αναζωογον?σει και να αποκαταστ?σει τα επ?πεδα εν?ργεια? στα ?δια τα κ?τταρα ?που γεννι?ται η ομορφι?, παρ?χοντα? μια εκπληκτικ? σ?νθεση για μοναδικ? αν?ρθωση και σ?σφιξη.
Διαβ?στε περισσ?τερα