SKIN CAVIAR

PERFECT CONCEALER

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΟΨΗ
Εξερευν?στε με κ?λιση

Οφ?λη

Εξομαλ?νει τις λεπτ?ς γραμμ?ς ?μεσα και σε β?θος χρ?νου.

Αντιμετωπ?ζει την εμφ?νιση των μα?ρων κ?κλων και ελαττ?νει ?μεσα την εμφ?νιση οιδ?ματος.

Δ?νει ?μεση λ?μψη στην περιοχ? των ματι?ν.

Διορθ?νει ?μεσα και εξισορροπε? τον τ?νο της επιδερμ?δας, εν? παρ?χει μεσα?α κ?λυψη, αν?λογα με την ποσ?τητα που χρησιμοποιε?ται.

Ενυδατ?νει σε β?θος παρ?χοντας ?μεση α?σθηση ?νεσης, εν? συνεχ?ζει να ενυδατ?νει και σε β?θος χρ?νου.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Λεπτομ?ρειες προ??ντος

Η La Prairie αξιοπο?ησε την τεχνογνωσ?α τη? στο χαβι?ρι για να δημιουργ?σει το Skin Caviar Perfect Concealer. ?να ελαφρ?, κρεμ?δε? υγρ? concealer που παρ?χει ?μεσα τ?λεια ?ψη, εν? παρ?λληλα αποτελε? θεραπε?α για την περιοχ? των ματι?ν, προσφ?ροντα? εν?σχυση και οφ?λη στην περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα? – για ?να τ?λειο βλ?μμα. Με αποχρ?σει? για κ?θε χρωματικ? τ?νο, το Skin Caviar Perfect Concealer αποτελε? την ιδανικ? τελευτα?α πινελι? στην τελετουργ?α Skin Caviar Complexion.

Διαβ?στε περισσ?τερα

SKIN CAVIAR

PERFECT CONCEALER

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΑ ΟΨΗ

Details

http://www.zurfo.com/el-gr/perfect-concealer/MV0055.html

Βρε?τε την ιδανικ? απ?χρωση

Οφ?λη

Εξομαλ?νει τις λεπτ?ς γραμμ?ς ?μεσα και σε β?θος χρ?νου.

Αντιμετωπ?ζει την εμφ?νιση των μα?ρων κ?κλων και ελαττ?νει ?μεσα την εμφ?νιση οιδ?ματος.

Δ?νει ?μεση λ?μψη στην περιοχ? των ματι?ν.

Διορθ?νει ?μεσα και εξισορροπε? τον τ?νο της επιδερμ?δας, εν? παρ?χει μεσα?α κ?λυψη, αν?λογα με την ποσ?τητα που χρησιμοποιε?ται.

Ενυδατ?νει σε β?θος παρ?χοντας ?μεση α?σθηση ?νεσης, εν? συνεχ?ζει να ενυδατ?νει και σε β?θος χρ?νου.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Λεπτομ?ρειες προ??ντος

Η La Prairie αξιοπο?ησε την τεχνογνωσ?α τη? στο χαβι?ρι για να δημιουργ?σει το Skin Caviar Perfect Concealer. ?να ελαφρ?, κρεμ?δε? υγρ? concealer που παρ?χει ?μεσα τ?λεια ?ψη, εν? παρ?λληλα αποτελε? θεραπε?α για την περιοχ? των ματι?ν, προσφ?ροντα? εν?σχυση και οφ?λη στην περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα? – για ?να τ?λειο βλ?μμα. Με αποχρ?σει? για κ?θε χρωματικ? τ?νο, το Skin Caviar Perfect Concealer αποτελε? την ιδανικ? τελευτα?α πινελι? στην τελετουργ?α Skin Caviar Complexion.

Διαβ?στε περισσ?τερα

Εφαρμογ?

Πρ?κειται για τον ιδανικ? συνδυασμ? concealer και προ??ντος περιπο?ησης των ματι?ν, καθ?ς το Skin Caviar Perfect Concealer απλ?νεται σε ολ?κληρη την περιοχ? των ματι?ν για να προσφ?ρει κ?λυψη, απαλ? υφ? και λ?μψη. Απλ?νεται ε?κολα στην επιδερμ?δα, δ?νοντας ?να φωτειν? και φρ?σκο αποτ?λεσμα στην περιοχ? των ματι?ν. Η minimal θ?κη του, σε απ?χρωση μπλε κοβαλτ?ου περι?χει μια κομψ? μεταλλικ? ?κρη ?στε να απομακρ?νετε το ο?δημα κ?τω απ? τα μ?τια κ?νοντας απαλ? μασ?ζ, εν? ?νας καινοτ?μος δακτ?λιος απελευθερ?νει την ιδανικ? ποσ?τητα. Το ενσωματωμ?νο πιν?λο με τη στρογγυλ? ?κρη ε?ναι ειδικ? σχεδιασμ?νο για τις διαφορετικ?ς γων?ες και επιφ?νειες της περιοχ?ς των ματι?ν, προσφ?ροντας ?να ακριβ?ς, αψεγ?διαστο αποτ?λεσμα – για ασυναγ?νιστη, τ?λεια επιδερμ?δα. Εφαρμ?στε μετ? τον καθαρισμ?, την τονωτικ? λοσι?ν και την τελετουργ?α αν?ρθωσης και σ?σφιξης Skin Caviar. Χρησιμοποι?στε μετ? την εφαρμογ? του make up Skin Caviar Foundation της επιλογ?ς σας ? πριν το Skin Caviar Powder Foundation.

Διαβ?στε περισσ?τερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μια μεγαλει?δη? συγχ?νευση τη? επιστ?μη? του χαβιαριο? και τη? τ?χνη? του χρ?ματο?. Το Skin Caviar Perfect Concealer συνδυ?ζει το Εκχ?λισμα Χαβιαριο?, γνωστ? για την αν?ρθωση και σ?σφιξη που παρ?χει, με το Νερ? Χαβιαριο? που περι?χει τα πιο ευα?σθητα στοιχε?α αυτ?? τη? πλο?σια? πηγ?? θρεπτικ?ν συστατικ?ν. Τα ισχυρ? αυτ? συστατικ? του χαβιαριο? συνδυ?ζονται με ?να προηγμ?νο με?γμα χρωστικ?ν μακρ?? δι?ρκεια? σε ?να concealer με ελαφρι? υφ?.
Διαβ?στε περισσ?τερα

Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ.

ΕΦΗΜΕΡΗ. ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ.

Ανακαλ?ψτε το Skin Caviar Perfect Concealer.