2018
2017
2016
2012
2010
2008
2006
2005
1998
1987
1978
1960
1953
1950
1931
2018

CAVIAR PREMIER

Κλε?σιμο
Το αριστο?ργημα τη? La Prairie επαναπροσδιορ?ζεται με το Caviar Premier και αξιοποιο?νται για πρ?τη φορ? ?λε? οι δυνατ?τητε? που διαθ?τει το χαβι?ρι
2017

ART BASEL

Κλε?σιμο
Η La Prairie συνεργ?ζεται με την Art Basel, την κορυφα?α καλλιτεχνικ? ?κθεση παγκοσμ?ω?, σε μια μοναδικ? πρωτοβουλ?α που αντιπροσωπε?ει ιδανικ? την αναζ?τηση του ο?κου για διαχρονικ? ομορφι?.
2016

ΝΕΡΟ ΧΑΒΙΑΡΙΟΥ

Κλε?σιμο
Με το Skin Caviar Essence-In-Lotion, τα πιο ευα?σθητα συστατικ? του χαβιαριο? αιχμαλωτ?ζονται για πρ?τη φορ? σε αυτ?ν την αγν? και ισχυρ? σ?νθεση υψηλ?? συγκ?ντρωση?.
ESSENCE-IN-LOTION
SKIN CAVIAR
ESSENCE-IN-LOTION
Ανακαλ?ψτε το Essence-In-Lotion
2012

LIQUID LIFT

Κλε?σιμο
Το προ??ν περιπο?ηση? τη? επιδερμ?δα? Skin Caviar Liquid Lift αποτελε? φαιν?μενο, για ?μεση αν?ρθωση και σ?σφιξη. Η αν?ρθωση π?ρε ν?α, πολυτελ? μορφ?.
2010

ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ

Κλε?σιμο
Η La Prairie συνδυ?ζει τα εξαιρετικ? οφ?λη που διαθ?τει το χρυσ? χαβι?ρι με του? υγρο?? κρυστ?λλου? για σ?σφιξη και θρ?ψη τη? επιδερμ?δα?, εν? παρ?λληλα χαρ?ζει μια απαλ? φωτειν?τητα.
2008

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Κλε?σιμο
Η La Prairie δημιουργε? την Platinum Rare Cellular Cream που μεταμορφ?νει ορατ? ?λα τα σημ?δια τη? γ?ρανση? χ?ρη στα αντιγηραντικ? οφ?λη τη? πλατ?να?, του πολυτιμ?τερου μετ?λλου στη γη.
2006

Η ΧΡΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΑ

Κλε?σιμο
Η La Prairie προσφ?ρει λ?μψη 24 καρατ?ων στην επιδερμ?δα με την παρουσ?αση τη? Συλλογ?? Radiance. Για πρ?τη φορ? ο χρυσ?? αιχμαλωτ?ζεται με τη χρ?ση χαλαζ?α, υγρ?ν κρυστ?λλων και ανακλαστικ?ν χρωστικ?ν. Η ζωντ?νια και η λ?μψη ενισχ?ονται εκ των ?σω.
2005

Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

Κλε?σιμο
Τιμ?ντα? την ελβετικ? τη? κληρονομι?, ω? ο πρ?το? ο?κο? περιπο?ηση? τη? επιδερμ?δα? που στ?χευσε στην καρδι? τη? αντιγ?ρανση?, η συλλογ? Anti-Aging επεκτε?νεται με την παρουσ?αση των Anti-Aging Emulsion SPF 30 και Anti-Aging Eye Cream SPF 15.
1998

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΦΙΞΗ

Κλε?σιμο
Με την παρουσ?αση τη? Skin Caviar Luxe Cream, η La Prairie δ?νει μια ν?α ερμηνε?α στην αυθεντικ? Skin Caviar, δημιουργ?ντα? μια εξαιρετικ? κρ?μα περιπο?ηση? προσ?που και δηλ?νει: ?Σ?μα και ψυχ? δεν θα ε?ναι ποτ? ξαν? ?δια?.
1987

CAVIAR PEARLS

Κλε?σιμο
Η La Prairie δημιουργε? ?να φαιν?μενο στην περιπο?ηση τη? επιδερμ?δα? με την παρουσ?αση τη? Skin Caviar, του πρ?του συστ?ματο? σε κ?ψουλα που περι?χει ενεργ? συστατικ? απ? αληθιν? χαβι?ρι.
1978

MIA ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΞΕΚΙΝΑ

Κλε?σιμο
Στην αι?νια αναζ?τησ? τη? για τη διαχρονικ? ομορφι?, η La Prairie εμπνε?στηκε απ? την κλινικ? και τι? προηγμ?νε? θεραπευτικ?? αγωγ?? αναζωογ?νηση? του Paul Niehans, για να δημιουργ?σει το Αποκλειστικ? Κυτταρικ? Σ?μπλεγμα.
1960

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κλε?σιμο
Ο Dr Niehans δημοσιε?ει τα αποτελ?σματα τη? πρωτοποριακ?? ?ρευν?? του στο Introduction to Cellular Therapy, ενισχ?οντα? τη φ?μη του ω? οραματιστ? και καινοτ?μου.
1953

Ο ΠΑΠΑΣ

Κλε?σιμο
Μετ? την αναζωογονητικ? θεραπευτικ? αγωγ? που προσφ?ρθηκε στον Π?πα Π?ο ΙΒ’, η κλινικ? αναγνωρ?στηκε διεθν??.
1950

CLINIQUE LA PRAIRIE

Κλε?σιμο
Απ? το ξεκ?νημ? τη?, η κλινικ? φιλοξ?νησε μερικο?? απ? του? πιο σημαντικο?? ανθρ?που? των αν?τερων κοινωνικ?ν στρωμ?των. Παγκ?σμιοι ηγ?τε?, καλλιτ?χνε? και ?λλε? σημα?νουσε? προσωπικ?τητε? συγκεντρ?νονταν στην Clinique La Prairie για να απολα?σουν το παρθ?νο τοπ?ο και τι? αναζωογονητικ?? θεραπευτικ?? αγωγ?? τη?.
1931

PAUL NIEHANS

Κλε?σιμο
Ο δ?κτωρ Paul Niehans ξεκιν? το πρωτοποριακ? ?ργο τη? κυτταρικ?? θεραπε?α? στην Clinique La Prairie.
Εξερευν?στε με κ?λιση